Poniżej znajdują się pliki z informacjami dotyczącymi dobrowolnego ubezpieczenia NNW w naszym przedszkolu.

NNWSzkolne   OWU od 01.09.2019

NNW_Zgloszenie_ 2019

MP2 zakres dla ubezpieczonego Dziecka str1

MP2 zakres dla dziecka str 2