Już 1 kwietnia 2022 r. startuje pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

Budżet Obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. To mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji, a w dalszej kolejności poddawane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zarówno projekty inwestycyjne (m.in. budowa, modernizacja, przebudowa, rozbudowa obiektów budowlanych i innych elementów infrastruktury) jak i nieinwestycyjne (m.in. o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, sportowym, kulturalnym, społecznym, ekologicznym).

Kwota budżetu obywatelskiego w roku 2023, stanowiąca 0,15% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, wynosi 230.233,00 zł.

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego Miasta Sulejówek, wzory dokumentów oraz zasad zgłaszania projektów zostały umieszczone na stronie https://sulejowek.budzet-obywatelski.org

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

 

 

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Rosa


Urząd Miasta Sulejówek